အျမဲလိုလို မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ၾကီး တရားထာထိုင္ေလ့ရွိတဲ့ ဆိုေသာ ပေလာင္ရြာတစ္ရြာမွ ေျခေတာ္ရာတစ္ဆူ

Posted on

လားရႈိးၿမိဳ႕နဲ႔ ၃၅.၅ မိုင္အေဝးမွာ မုံးေယာ္ေက်း႐ြာ ရွိပါတယ္။

မုံးေယာ္ကေန ေနာက္ထပ္ မိုင္ ၂၀ ေလာက္ဆက္သြားရင္ ပေလာင္႐ြာတစ္႐ြာ ေရာက္ပါတယ္။

လုံံ တ ႐ြာ ပါ။

လုံတ႐ြာကေန ေနာက္ထပ္ ၂ မိုင္ေလာက္ ဆက္သြားရင္လြယ္ဆန႔္ေတာင္ရွိပါတယ္။

အဲဒီ လြယ္ဆန္ ေတာင္ေပၚမွာေ တာ့ပုံ မွာျမင္ ရတဲ့

အတိုင္းေျခေတာ္ရာ ရွိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တင္ပလႅင္ေခြေတာ္မူအရာ လည္း ရွိပါတယ္။

ပေစၥကဗုဒၶာေျခေတာ္ရာလား၊ရဟႏၲာေျခေတာ္ရာလား ေသခ်ာမသိရေပမယ့္ လားရႈိးၿမိဳ႕က ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားၿပီျဖစ္တဲ့ ကန္မိန္းေက်ာင္း ဆရာေ တာ္ နဲ႔

မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္တို႔ တရားက်င့္ႀကံအားထုတ္ေလ့ရွိတဲ့ေနရာလို႔ိ ေဒသခံမ်ားက ေျပာ ပါ တ ယ္။

HlaThanAung