ကိုယ္ျခင္းစာစိတ္မရွိတဲ့ ရြာသူ၊ ရြာသားေတြေၾကာင့္ ေတာထဲမွာ Q ၀င္ရင္းဒုကၡေရာက္ေနရရွာတဲ့ လူငယ္တစ္ဦး

Posted on

စာနာစိတၼရြိတဲ႔ ျရာသူျရာသားေေၾတၾကာင့္ ေတာထဲမြာ တစ္ေယာကၳဲ quarantine ၀င္ရင္း အစားေအသာကၠစ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ႔ လူငယၱစ္ဦးက ခုလိုရျငၹင့္ထားပါတယ္။“မေကြးတိုင္း ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ ဆားေပါက္ေက်းရြာတြင္ က်ေနာ္ နယ္ကျပန္လာလို႔ quarantine ဝင္ေနရတယ္ ဗ်။

quarantine ဝင္ရခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးအစစ္ေဆးလည္းမရွိ အပူတိုင္း​​ျခင္းလည္းမရွိ ထမင္းဟင္ဆိုလည္း ပုံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ကိုယ့္ဟာကို ခ်က္ ၿပီး ကိုယ့္ဟာကို ရွာစားေနရ၍ အိမ္က ပို႔ေပးေသာ္လည္းအိမ္က မိဘေတြပါ ရြာျပင္ထုတ္ခံရမယ္လို႔ ရြာကလူေတေျပာသျဖင့္ ဒီတိုင္း ေနထိုင္စားေသာက္ရမယ္ဆို 21 ရက္ျပည့္ေအာင္ မေနနိုင္ျဖစ္၍ 21 ရက္မျပည့္ပဲ အိမ္ကို ျပန္ခဲ့သည္ရွိရင္

 

အေရးယူခံရမယ္လို႔ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားသျဖင့္သို႔ေသာ္ ၁၄ ရက္ႏွင့္ က်ေနာ္အိမ္ျပန္ခဲ့ရင္ ဘယ္လို ဥပေဒ ျဖင့္အေရးယူခံရမွာလည္း ပညာရွိ ညီကို ေမာင္ႏွမမ်ား က်ေနာ္ကို အလင္းေပးၾကပါဦးဗ်”ဆို်ပီး ရျငၹင့္ထားတာ်ဖစၸါတယ္။

 

ဒီလို အသိစိတၶာတၷဲ႔ ေတာထဲမြာ တစ္ေယာကၳဲ Q၀င္ေနတဲ႔သူကို စာနာစိတၼရြိဘဲ ဘာေၾကာင့္ထပ္်ပီး ရကၥကၡ္င္ၾကတာလဲဗ္ာမိသားစု၀င္ေၾတကို ေတာင္ ထမင္းမပို႔ခိုင္းဘူးဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ၾလႏ္ေနပါ်ပီ။

 

ေတာၳဲမြာ သူတစ္ေယာကၳဲ 21 ရက္ေတာင္ေန်ပီး စားဖို႔ေသာကၹိဳ႕ဆိုတာေတာ္ေတာၼၾလယၱဲ႔ကိစၥပါ…တာ၀ႏ္ရြိသူမ္ား ကူညီေပးၾကပါဦးဗ္။

 

Star Lay‎